Om deze website goed te laten functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Zonder cookies zijn sommige delen van deze website niet functioneel. Bijvoorbeeld de webshop. Daarnaast gebruiken wij Google analytics om de inhoud van deze website, voor de bezoeker zo prettig mogelijk te laten ervaren.

Blogs

Een broedplaats van innovatie

Linda Huiskamp

Linda Huiskamp.jpg

'Er is werk aan de waterwinkel!', een uitspraak die op maandag 18 maart 2013, waterschapsdag van de unie van waterschappen, regelmatig naar voren kwam. Een uitspraak die de dag omvat, en tevens naar voren kwam als conclusie op het thema: 'Samen uit de crisis'.

Nederland verkeert in economisch zwaar weer. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten de handen ineen slaan om samen de crisis snel achter ons te kunnen laten. Maar wat kan het waterschap hierin betekenen? Een vraag waar, naar mijn mening, een duidelijk antwoord op kwam afgelopen maandag: het bedrijfsleven verbinden met het waterschap en van onze kennis, die Nederland de afgelopen eeuwen op heeft gedaan op het gebied van waterbeheer, een belangrijker en groter export product maken: 'It's time to bring in the Dutch!'.

Naast de visies van verschillende partijen, over hoe we met behulp van de waterschappen uit de crisis zouden kunnen komen, was er ook veel aandacht voor innovatie binnen de waterschappen. Bijvoorbeeld een dijkverhoging combineren met een parkeergarage, zoals in Katwijk zal worden uitgevoerd. Naast de noodzakelijke veiligheid komt hier dus ook een stukje betrekking van de maatschappij bij kijken.

Een andere manier van innovatie binnen de waterschappen vindt plaats op de waterzuiveringsinstallaties. Zo sprak Elco Brinkman van Bouwend Nederland: 'Wie Nederland uit de stront wil halen moet optijd het riool vernieuwen'. Een uitspraak die dit gebied van innovatie omvat, namelijk het terug winnen van fosfaat uit rioolwater en investeringen doen.

Naast een kort woordje van Peter Glas (voorzitter unie van waterschappen), Thomas Oosterhuis (jeugddijkgraaf) en Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) sprak ook Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) over het intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Voor mij lag hier op deze dag een unieke kans even te spreken met de minister over het thema van de dag en natuurlijk over het jeugdwaterschap. Wat mij namelijk erg fascineerde was dat onze eigen minister van infrastructuur en milieu, nog nooit gehoord had van het jeugdwaterschap! Ze leek hier gelukkig erg in geïnteresseerd en gaat daarom ook graag in op de uitnodiging van het jeugdbestuur om met haar een keer om tafel te gaan zitten.

Voor mij dus een zeer geslaagde waterschapsdag!

‚Äč

 Agenda

Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

01-Juni 09:00


Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

02-Juni 09:00


Vakkanjers Live Event

14-Juni 09:00


Werkbezoek aan nader te bepalen waterschap

21-Sep. 09:00


Share |

Blogs