Om deze website goed te laten functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Zonder cookies zijn sommige delen van deze website niet functioneel. Bijvoorbeeld de webshop. Daarnaast gebruiken wij Google analytics om de inhoud van deze website, voor de bezoeker zo prettig mogelijk te laten ervaren.

Blogs

Water kun je niet weg moffelen

JellevDijk.jpg

Door Jelle van Dijk
Op dinsdag 21 mei 2013 is het Nationaal Jeugdwaterschap naar Den Haag geweest om te praten met minister Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, om het te hebben over het waterbeleid in Nederland.

Na de voorbespreking werd er aan de minister kort verteld waarom het Jeugdwaterschapsbestuur bestaat. Aan de orde kwam allereerst dat er tè weinig jongeren in Nederland besef hebben van het belang van goed waterbeheer en van de taken die het waterschap verricht, evenals de taken die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verricht. Ook werd er door het Jeugdbestuur gezegd dat 'leeftijdsgenoten vaak duidelijk geïnteresseerd zijn in het werk dat wij doen, het is dus niet een niet-willen maar een niet-weten'. Om dit probleem aan te pakken moet er in de lessen op, zowel de middelbare school, als op de basisschool dieper ingegaan worden op water en waterbeheer in Nederland. Om dit te bevorderen heeft de minister toegezegd om bij de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, navraag te doen over een mogelijke afspraak met het Jeugdwaterschapsbestuur.

Liefde voor water
Over haar eigen werk zei de minister dat ze een 'liefde voor water had' en dat ze het mooie aan de watersector vond, dat het erg praktisch was en nou eenmaal moest gebeuren. Over de ophoging van dijken werd gezegd dat het oude verbreden en ophogen een oplossing kan zijn, maar dat innoveren daar ook zeker niet voor onder gaat. Ondanks dat de dijken op dit moment voldoende bescherming bieden, wil de minister ook graag meer tijd steken in de plannen voor evacuatie.

Al met al was het een leuk en leerzaam gesprek, en ondanks dat er nog een hele weg te gaan is voordat mensen het belang van goed waterbeheer in gaan zien, is er, volgens de minister, 'steeds meer begrip dat je water niet weg kan moffelen'.

 Agenda

Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

01-Juni 09:00


Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

02-Juni 09:00


Vakkanjers Live Event

14-Juni 09:00


Werkbezoek aan nader te bepalen waterschap

21-Sep. 09:00


Share |

Blogs