Om deze website goed te laten functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Zonder cookies zijn sommige delen van deze website niet functioneel. Bijvoorbeeld de webshop. Daarnaast gebruiken wij Google analytics om de inhoud van deze website, voor de bezoeker zo prettig mogelijk te laten ervaren.

Blogs

Jeugdwaterschapsbestuur bezoekt hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

JWS 20 september 2.jpg

Door jeugddijkgraaf Nina ter Horst (16).

Op vrijdagavond 19 september verzamelde het Jeugdwaterschapsbestuur (JWS) in het NH Hotel tegenover de Jaarbeurs in Utrecht. Die avond hebben we onder het genot van een drankje bij kunnen kletsen en we hebben ons voor kunnen bereiden op zaterdag.

De volgende ochtend hebben we namelijk vergaderd over de situatie in het gebied dat hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden beheert. Marjan Blom is als beleidsmedewerker educatie werkzaam bij dit waterschap, zij legde het JWS uitgebreid uit hoe bijvoorbeeld het veenweidegebied een belangrijke rol speelt en welke problemen hierbij zijn ontstaan. Met behulp van Prezi’s en foto’s kreeg iedere jeugdbestuurder een heel helder beeld van de werkwijze van dit Hoogheemraadschap en de kenmerkende eigenschappen van het gebied rondom de stad Utrecht.

Na de uitleg kreeg iedereen een kaart met gegevens van de bodem op verschillende diepten en een usb-stick met daarop de presentatie die we gezien hadden.

Montfoort

Vervolgens zijn we in de bus gestapt, die ons naar een kijkpunt in Montfoort bracht. Dit punt was interessant voor het JWS om te zien, omdat hier duidelijk zichtbaar is hoe hoog het waterpeil staat ten opzichte van de woonhuizen en de kade. Bovendien was er een kleine sluis voor pleziervaart, die dicht in de buurt van een beweegbare brug lag. Hier is ook een groepsfoto gemaakt en er is de gelegenheid geweest om vragen te kunnen stellen aan Marjan. 

Vaartocht over de Hollandse IJssel

De bus bracht ons naar het opstappunt van het schip in Oudewater waarmee we een vaartocht gingen maken over de Hollandse IJssel. De IJsselaak die ons over het kanaal voer werd vroeger gebruikt als trekschuit, het schip kon aanmeren bij een kunstwerk langs de Hollandse IJssel dat hier meer over het trekken van schepen met menselijke kracht (of paarden) vertelde. Marjan bracht ons een klein stuk verder naar de dijk die achter dit kunstwerk lag. Vanaf deze dijk was duidelijk te zien dat ten opzichte van de uiterwaard, het waterpeil hier ook hoog stond. Er werd ons uitgelegd dat deze dijk afgekeurd was om het land erachter te kunnen beschermen, in geval van het doorbreken van de dijk bij de Lek.

Tijdens de vaartocht kregen we de opdracht om ons bestuur in groepen van 4 te verdelen, om vervolgens een zo origineel mogelijke oplossing te bedenken voor het gebied. We moesten daarbij rekening houden met de dalende bodem en de capaciteit van de dijken, maar ook met de tijd waarin de oplossing gerealiseerd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld 20 jaar of zelfs 200 jaar. Al varende ontstonden er leuke discussies op het schip tussen de bestuursleden, die weer zorgden voor de uitwerkingen op papier en de presentaties daarvan. Marjan heeft verschillende foto's gemaakt en tijdens het presenteren aan elkaar is dit ook opgenomen op film. Er is ons toegezegd dat de ideeën voor het veenweidegebied gepresenteerd zullen worden door aan de dijkgraaf van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden door Floris, één van onze eigen jeugdbestuurders.

Als laatste punt kwamen we rond 15:00 via de Waaiersluis in Gouda aan. Vanuit Gouda is iedereen naar huis vertrokken. We kijken terug op een vooral leerzame en gezellige dag. Het is heel zinvol om niet alleen over een gebied van een ander waterschap iets te leren als jeugdbestuurder, maar ook om er op dat moment echt aanwezig te zijn en zelf te kunnen zien hoe het landschap daar samengesteld is. Bovendien heeft de zon de hele dag geschenen en dat maakt zo'n vaartocht natuurlijk extra prettig. De begeleiding vanuit Stichtse Rijnlanden is als heel goed ervaren door ons als jeugdbestuurders en we willen hen nogmaals bedanken voor het organiseren van deze uitstekende activiteit!

 Agenda

Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

01-Juni 09:00


Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

02-Juni 09:00


Vakkanjers Live Event

14-Juni 09:00


Werkbezoek aan nader te bepalen waterschap

21-Sep. 09:00


Share |

Blogs