Om deze website goed te laten functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Zonder cookies zijn sommige delen van deze website niet functioneel. Bijvoorbeeld de webshop. Daarnaast gebruiken wij Google analytics om de inhoud van deze website, voor de bezoeker zo prettig mogelijk te laten ervaren.

Blogs

Zesde Nationaal Deltacongres

Johannes van der Poel.jpg

Op 5 november werd het 6e Nationale Deltacongres gehouden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Ook het jeugdwaterschap was erbij! Johannes doet verslag.

'En nu begint het pas echt!’ Dat was de motto op het zesde Deltacongres in ’s-Hertogenbosch. Na een welkomstwoord door deltacommissaris Wim Kuijken, opende Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van Brabant, het congres. Hij pleitte er in zijn speech voor dat de aanpak van het deltaprogramma navolging krijgt. 

Deelsessies

Na de opening waren er parallelle sessies over zoetwater, waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en governance. Tijdens de sessies was de interactie groot dankzij het gebruik van de buzzmasters, waardoor de aanwezigen via hun smartphone of tablet direct vragen konden stellen en meededen aan de stellingen.

Jongeren: de beslissers van de toekomst!

Ook een delegatie van Jeugdwaterschap was vertegenwoordigt op het congres. Wij hebben met verscheidende bestuurders gesproken, en aan hun het belang van het betrekken van jongeren bij het Deltaprogramma duidelijk uitgelegd, want jongeren van nu zijn de beslissers van de toekomst! Hun betrokkenheid bij het Deltaprogramma is daarom belangrijk. 

Het Deltaprogramma is van ons allemaal

Het Deltaprogramma bevat nieuwe veiligheidsnormen voor de waterkeringen in ons land. Alle partijen in het deltaprogramma hebben het zelfde doel voor ogen: Nederland veilig en duurzame zoetwatervoorzieningen. Samenwerken, visie, en goed onderbouwde besluiten zijn daarvoor onmisbaar. Want, het Deltaprogramma is van ons allemaal!

 Agenda

Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

01-Juni 09:00


Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

02-Juni 09:00


Vakkanjers Live Event

14-Juni 09:00


Werkbezoek aan nader te bepalen waterschap

21-Sep. 09:00


Share |

Blogs