Om deze website goed te laten functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Zonder cookies zijn sommige delen van deze website niet functioneel. Bijvoorbeeld de webshop. Daarnaast gebruiken wij Google analytics om de inhoud van deze website, voor de bezoeker zo prettig mogelijk te laten ervaren.

Nieuws

De Tien Gouden Regels

Tien Gouden Regels.jpg

De Tien Gouden Regels kunnen de waterschappen helpen om jongereneducatie nog beter vorm te geven. De regels zijn bedacht door het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur.

1. Wacht niet af tot uw waterschap wordt benaderd, maar treedt pro-actief naar buiten.

2. Organiseer een jaarlijkse debat voor middelbare scholieren in uw beheergebied.

3. Stel een jongerenpanel samen dat u adviseert op het gebied van communicatie met jongeren.

4. Gebruik vooral social media in uw contact met jongeren.

5. Zet ludieke acties in om jongeren duidelijk te maken wat de essentie van waterbeheer is.

6. Hou het simpel. Spreek de jongeren aan in hun eigen taal.

7. Communiceer met het onderwijs dat waterbeheer en waterschappen meer zijn dan aardrijkskunde.

8. Neem jongeren mee naar buiten en maak het werk van uw waterschap aanschouwelijk.

9. Wees vertegenwoordigd in het Jeugdwaterschapsbestuur.

10. Toon lef. Ben niet bang in uw contacten met jongeren.

 Agenda

Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

01-Juni 09:00


Bezoek aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

02-Juni 09:00


Vakkanjers Live Event

14-Juni 09:00


Werkbezoek aan nader te bepalen waterschap

21-Sep. 09:00


Share |

Nieuws